И

User Rating:  / 2
PoorBest 

 

 


 

Истина: 1. Мъгляво понятие, което може да бъде разбрано само чрез дълбоко осмисляне на глагола тълкувам (виж ПРП – тълкувам). 101012 

 

История: 1. (не историйка) Произведение от повествователен тип, което би могло да има и писмена форма, но за предпочитане е устната (вид предание), която го прави по-динамично и поражда несравнимо актуално звучене. В подобно произведение за по-убедително въздействие могат да бъдат включени действителни лица и събития, които предизвикват усещане за реалистичност у аудиторията. Майсторството се изразява в подбора на материала, правилното подреждане на елементите и подходящото напасване на детайлите. При умело боравене с този стил разказ, той се превръща в незаменим инструмент, способен да докаже почти всяка теза на оратора/писателя. 101013