З

User Rating:  / 2
PoorBest 

 

 


 

Заблуда: 1. Едно от първите неща, които научаваме в училище е формата на оценяване. Тя може да касае постиженията ни в ученето или поведението ни. Ученето носи оценки, а поведението забележки, които в съкратена форма се изписват като заб. Така заблуда е отправяне на щура или луда забележка. Благодарение на това обяснение можем да разберем, че понятието най-често означава наивно да се надяваш някой да обърне внимание на това което казваш. 101104 

 

Завист: 1. Състояние в което изпадат хората около теб, когато не са способни да оценят товоите добродетели. 101011; 2. Вид социална норма. 101012; 3. Едно от значенията на абсурд (виж ПРП абсурд). 101027 

 

Зеле: 1. Растение, превърноло се в модел за подражание и житейска философия на много хора – под многото пластове опаковка успяваш да скриеш това, че в теб няма нищо друго, освен опаковка. 101027; 2. В някои случаи предишното значение е неточно – пластовете опаковка покриват вътрешност, чието точно име не мога да си спомня, но имаше връзка с нещо от отрязано дърво. 101028