Е

User Rating:  / 2
PoorBest 

 


 

 

Единодушие; -ен: 1. Наблюдава се при вземане на решения. Означава почти пълно изравняване на гласовете за и против. Когато изравняването е толкова съвършено, че решението е само с един глас разлика, има единодушие - един човек, една душа е наклонила везните - от там единодушие. 150228;

2. Единодушен избор понякога означава справяне с инакомислещия посредством терминален контакт с областта на гърлото му. От там един-одушен... При тази дума правоговорът доминира над правописа и над всички други граматични, етични и безразлични правила. 150228


Ежедневие: 1. Времето, запълващо живота на праведника между богослуженията. Обикновено то включва работа, хранене, спане, интелектуални, семейни и други второстепенни дейности, което води до значителен разсейващ ефект. Поради това то може да се счита за вредно. Препоръчва се неговото премахване. 101017

 
 

 

Език: 1. Мускулно-сетивен орган, разположен в устната кухина, служещ за анализиране на вкусови характеристики и за управление на излъчваните звукови сигнали. Лесно се разпознава по характерното раздвояване в предната част. 101028


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Епископ: 1. Думата е много лесна за разбиране, ако знаете английски. Всички познават понятието шопинг, което произлиза от магазин - шоп. Английската дума за епископ е бишоп. Представката би се използва за двойственост. Тоест би-шоп, епископ, е човек, който пазарува два пъти повече. 150304; 2. Трябва да се признае, че в историята на протестантското богословие има и съществени грешки. Подобен пример се наблюдава с базирането на много твърдения върху така наречения превод Кинг Джеймс - преводът не е блестящ и много основани на него тези са погрешни. Поради тази причина, считаме, че думата епископ следва да се разглежда на базата на превод от оригиналния език - гръцки. Думата се базира на глагола скопео (гледам) и представка епи (над, отгоре), тоест епископ е човек, който те гледа от високо. 150309; 3. В отговор на обвиненията в чуждопоклоничество, предлагаме интерпретация на думата, базирана на директния превод на български език. Както е известно буквалният превод е надзорник. Според упражненията по граматика за четвърти клас, разделяме думата на представка, корен и наставка. Най-лесно се определя функцията на наставката - тя формира в случая съществително нарицателно с характеристики произлизащи от другите части. Представката над предава значението на по-висок, по-голям, висш. Коренът зор не се нуждае от тълкуване. Тоест, според правилата на българската граматика, буквалният превод на епископ означава, съществително нарицателно от мъжки род, което дава по-голям зор. Определението не пояснява обектната насоченост на субекта (или субектната насоченост на обекта). 150309.

 

 


 

Ефективност: 1. Съществително, обозначаващо състоянието, в което другите не знаят как си пилееш времето. 101116