Г

User Rating:  / 2
PoorBest 

 


 

Гадина: 1. Понятието е с библейско съдържание и е производно на Гад. По-често се използва в множествено число и с понижен глас. Разказът в книгата Битие представя раждането на синовете на Яков и значението на техните имена. Гад означава щастие. Съответно, разглежданото понятие обозначава хора, притежаващи тази характеристика. От тук става ясно, че въпросният термин и умалителните му форми всъщност изразяват специална близост и нямат нищо общо със завистта или злобата. 121124

 

 


 

Галатяни, послание: 1. Писмо на апостол Павел към църквата в Галатия. То отразява времето, когато апостолът все още мисли, че човек се спасява чрез вяра, а не чрез дела. В подкрепа на своите тогавашни разбирания, той използва особено силна аргументация и живописни аналогии от времето на патриарсите. В своята апология, той е толкова разпален, че дори си позволява да използва език, който щеше да бъде считан за гнил, ако Павел не беше с апостолска титла – например обидните квалификации и недобрите пожелания към наставниците, обучаващи местните вярващи в добродетели на дело. Въпреки тези слабости в разбиранията и характера на автора, посланието е включено в Библията, защото Павел, както споменахме, в последствие е приет за апостол и заради брилянтното представяне на тогавашните му идеи. Трябва да се признае, че в различни периоди от историята на църквата, това послание, заедно с други незначителни и неправилно разбирани библейски текстове, е създавало дребни затруднения, като епохи на реформация, блокиране на светата инквизиция и други. За да може съвременният праведник да разбере наличието на подобен текст в Библията, той трябва да помни, че и светиите са били хора, и те подобно на днешните суперзвезди са имали своите слабости и странности (Павел дори признава за опивания от Духа), което не ни пречи да ги приемаме и обичаме. 101015