В

User Rating:  / 2
PoorBest 

 

 Вавилон: 1. Печално място, бележещо последствията на недостатъчната езикова грамотност. Преди много векове, поради незнание на достатъчно езици и недостатъчна мотивация за преодоляване на подобен второстепенен проблем, човечеството не успява да достигне, да разбере и осъществи най-възвишената визия за своето развитие. Проваленият проект е давал възможност за изключително духовно израстване, осигуряващо (ако не за всички, поне за най-високопоставените) възможност за общуване с Бога като равен с равен. 240117

 

 


 

Валентин: 1. Светия, чийто празник истинския праведник трябва да чества всяка година с различен човек. 150228


Вар, варосване: 1. Древно ноу хау в областта на религиозните Пи Ар технологии. Нанася се бяло покритие за коренна промяна на изгледа на нещо, будещо отвращение. Така то става красиво и приятно на вид. Прилага се основно за фасаден ефект или за създаване на по-светъл (бяло, светлина, святост...) имидж. Използва се за един вид даване на живот на мъртвите или поне на костите и нечистотиите. Ефектът върху краткосрочния рейтинг може да бъде отличен. 101101

 


 

 


 

 

Верен, верни. 1. Важно е да се разбере, че това понятие произлиза не от съществителното вяра, а от глагола вярвам. То обозначава хората, готови да приемат за истина всичко което чуват. По-напредналите от тях са способни на подобна реакция към думите на правилните хора без да си задават никакви въпроси. По-нестабилните не успяват винаги да прескочат този етап и въпросите се появяват понякога. Все пак с полагане на известни усилия мнозинството от тях успяват да преодолеят съмненията, независимо дали те са със сетивен или ментален произход и да приемат чутото. Въпреки подобни слабости, те така или иначе се справят с изкушението, поради което отношението към тях не трябва да е сурово. Неправилно е да се търси корена на понятието в обратната посока на глагола или в латинската дума за истина (veritas). Не е тайна, че няма хора на които може да се вярва или които заслужават доверие в каквато и да е степен. Библията дори посочва тежки лични последствия за този който уповава на човек. Същевременно изрично е записано, че не трябва да полагаме спънка пред нозете на ближния. Разбирайки естествената връзка на тези два аргумента, съвсем ясно можем да видим дълбоката заблуда на вярващите, стремящи се да си изградят образ на хора, заслужаващи доверие. По този начин те създават предпоставка за сериозни духовни сътресения в живота на братята и сестрите си. Още по-нелепи са стремежите да се представи понятието в светлината на истина. Добре известно е, че Господ назовава Себе Си с това име. Всеки опит да се защитава истината е явен израз на високомерие и самонадеяност, граничеща с безсрамие на хора, допускащи, че Бог се нуждае от тяхната помощ или закрила по какъвто и да е начин. 101019


Визия: 1. Поради някакви неясни причини се е разпространила заблудата, че става дума за концепция за дългосрочното развитие на църквата. Пълно невежество... Добре известно е, че в модните среди да имаш визия означава да изглеждаш достатъчно добре. 150303