Т

User Rating:  / 2
PoorBest 

 


Тетрахотомия: 1. Най-новото ниво на откровение за дълбочината и структурата на човешкото естество. Предишните етапи са дихотомия и трихотомия - съответно дух, душа и тяло, като дихотомията възприема дух и душа като едно и също. Тетрахотомията достига до прозрението за ролята на финансите във функционирането на човешкото същество. Те се отразяват както на органично, така и на психично и духовно ниво. Истинският праведник просперира в дух, душа, тяло и финанси. Въпреки че е осъзната сравнително скоро от простосмъртните, нейната дълбочина е естествено подразбираща се за апостолите на последните дни и това може да се потвърди от множество исторически, дори легендарни видео-записи. 100317


 

 

Тълкувам: 1. (глагол) Да ти обясня защо и в какво не си прав. Правилното спрежение на глагола е само в първо лице, единствено число. 101011