С

User Rating:  / 2
PoorBest 

Светилник: 1 Виж Лампа.


 

Святост: 1. Комбинация от славянски и латински корен (ост – изток), формираща понятие, обозначаващо населението от източната част на света. 101011

 


 

Смирение: 1. Душевно състяние, намиращо отражение най-вече в поведението ни. Изразява се най-често в безмълвие, когато трябва да се мълчи и мълчание, когато трябва да се говори. Има и други разновидности, например: бездействие, когато трябва да се действа и пасивност, когато трябва да се бездейства; седене, когато трябва да се става - лежане когато трябва да се седи и др. Неправилно е да се търси корена на тази дума в мир, защото тя се основава на мирянин (със съответни морфологични особености). 110407

 


 

Смях: 1. Трудно изкореним порок, водещ истинските християни към пагубно подхлъзване. Обикновено в следствие на него те стават епизодично или хронично несериозни, губейки своето благочестиво достолепие. В не редки случаи състоянието им става крайно тежко, достигащо до изблици на необуздани звуци. Често тези избухвания са придружени с характерни симптоми, като сълзене на очите, специфично затопляне, зачервяване на лицето, един вид спазми на коремните мускули, водещи до навеждания, спонтанни неосъзнати движения на ръцете за прикриване на устата и носа. Изключително заразен порок, разпространяващ се по въздушно-капков, звуково-оптичен, и дори електронен път. При поява на споменатите признаци, спешно се консултирайте с епидемиолог. 101013


 

 

Срам: 1. В книжовния език на праведника не е известна такава дума. Може би търсите някакъв жаргонен или диалектен израз. 101021