П

User Rating:  / 2
PoorBest 

 

Патос: 1. Основен белег за разпознаване на боговдъхновение при говорителите. Директно зависи от дълбочината на мисълта и достоверността на изказаното. 150309

 


Полиглот: 1. Думата е добила значение на човек, говорещ много езици. За да се разбере пълната и дълбочина, ще разгледаме произхора ѝ. Коренът е компромис между глагола лиготя (се) и съществителното лигльо. Компромисът избягва проблемите между привържениците на формите по(ли)-лигльот и по(ли)-лигот. Представката също е компромисна версия между представките поли (от гръцки - много) и по- (за сравнителна степен, повече). Без навлизане в повече подробности, ясно е, че става дума за изключително несериозна работа и произлизащите от нея последствия. Имайки предвид дълбочината на горното обяснение, можем с лекота да разберем неприязънта на праведната общност, към опитите за лансиране на идеята, че човек е добре да чете повече и различни богословски произведения, което в българския случай, по принуда включва и преводна литература. 150403

 


 

Помазани -е; -к; 1. Някои невежи празнословци разпространяват нелепото твърдение, че в Новия завет думите помазание и помазаник били употребявани по напълно различен начин от по-ранната им употреба. Говорят, че помазаник се използвала единствено персонално за Исус Христос, а помазание само за съвкупното Тяло Христово, което означавало, че някои днешни помазаници не са такива. Няма такова нещо. Днес има помазаници, които имат толкова мощно помазание, че могат да съберат само с едно свое шоу повече пари, отколкото Исус Христос е похарчил за времето на цялото си земно служение. Много внимавайте, какво си позволявате да правите, говорите или мислите за тези помазаници!!! 150309.

 


 

Праведник: 1. Човек, който по неясни никому причини, си мисли, че е в правия път. g121119; 2. Индивид, който ги прави едни-иправ (прави) едни-к. 121119; 3. Съществително име, персонализиращо понятието праведност (виж ПРП – праведност). Като се замисля, май става дума за мен. 121119; 4. Човек, който трябва да се възприема, като единствено прав. Поради древния произход на понятието, в наши дни словоредът е разменен, което е довело до известно неразбиране на понятието. g121119


 

Праведност: 1. Нашето състояние, въпреки честите оптически аномалии и зрителни проблеми на хората около нас, поради които те възприемат съвършените ни действия, като несъвършени. 101011


 

 

Правоговор: 1. Говорене в изправено положение, обикновено от някакъв вид трибуна. 101011; 2. Според различните нива в различните йерархии, хората се разделят на имащи право да говорят и нямащи това право. Системата ги определя, като правоговорещи и без-правоговорещи. Няма нищо общо с тоталитаризъм, цензура или апартейд. 101022


 

 

Принцип: 1. Виртуозен изпълнител (Принц) на цип (за да разбереш смисъла виж ПРП - цип). 101027; 2. Убедително звучащо изречение, с което можеш при нужда да оправдаеш действията си. Ако нуждата се промени може да се наложи пренареждане на изречението. 101027


 

Психопатолог: 1. Учен занимаващ се с изучаване на невидимата същност на фауната. Специализира се в изследвания върху душевността на животните, в частност патиците – от там психо-пато-лог. 110504