О

User Rating:  / 2
PoorBest 

 


 

Одумване: 1. Действие, което само в резултат на дълбоко изследване и проучване на Библията може да бъде осъзнато и възприето като задължително за всеки християнин. Действие, което израсналите християни наричат споделяне. 101011


Охлюв: 1. Едно от множеството доказателства, че естественото откровение не трябва да се пренебрегва. Напротив, мъдрият праведник следва да се възползва от мъдростта наблюдавана и в природата. Дори и да те обвиняват, че се държиш като мекотело, винаги можеш да се скриеш в собствената си черупка, която никое друго мекотело не може да повреди. Разбира се, това изключва случаите, когато се държиш, като гол охлюв. Тогава не си мъдър, а неориентиран. 150703