Н

User Rating:  / 2
PoorBest 

 


 

Напредък: 1. Да можеш да направиш нещата да изглеждат по-добре. 101021


 

 

Неистина: 1. Обратното на истина ( виж ПРП – истина). Това означава, че неистината е мъгляво понятие, което не може да бъде разбрано дори чрез дълбоко осмисляне на глагола тълкувам (виж ПРП – тълкувам). 101104


Нужда: 1. Понятието се характеризира с релативност на смисъла. За най-праведните, нуждата би могла да има смисъл на необходимост от собствен самолет, три цифрен брой жилища, сметка с N цифрена големина. Сериозността на тези нужди не бива да се подценява. От друга страна, ако човекът не е част от праведната каста, дори опитите физиологични потребност да бъдат представяни за нужда, следва да се считат за долни инсинуации. Неправедните не огладняват. 150311

 


 

Няма: 1. Важна дума в развитието на човешката личност. В ранна детска възраст процесът на комуникация с останалия свят преминава през фундаментални и революционни промени. Тя започва с първото изплакване на бебето при раждането, при което то изразява огромния стрес, който е преживяло. Плачът остава за дълъг период основното средство с което то общува с хората. С времето бебето открива, че може да използва и други невербални средства, като мимика, сочене с пръст, скубане на косата на мама, смях, изплюване на пюрето върху татко и т.н. Особено голям скок в развитието му бележи преминаването към словесното общуване. В тази връзка, имайки предвид, че майката заема почти целия микросвят на детето, лесно можем да разберем, защо повечето деца откриват говоренето именно с думичката мама. Въпреки, че броят им е по малък, следващата по големина е групата на децата, които вместо мама проговарят с думичката няма, което едва ли има нещо общо с оформящите се перспективи за развитие на черти на характера, като щедрост, отстъпчивост и т.н. 101102